DET ENDA NÖDVÄNDIGA

Hemsidan Lärjungar!
Välkomstord!

Den som lyssnar på Gud - blir en Guds lärjunge

 1/ Gud undervisar bara dem som vill lära sig något.

 Jesaja 8:16 "Jag vill knyta in min undervisning, jag vill gömma mitt budskap under sigill i mina lärjungar."

 

2/ Först lyssnar man själv på Gud o sen kan man hjälpa andra.

Jesaja 50:4 "Herren Gud har gett mig en lärjunges tunga så att jag kan inge den trötte mod. Varje morgon gör han mitt öra villigt att lyssna på lärjungars vis."

                                                    *

 

                                                HESEKIEL 3:4-11                                

 

1/ Tala Guds ord i hopplösa lägen.

"Han sade till mig: ´Du människobarn, till Israels hus och tala mina ord till dem. Ty du blir inte sänd till ett folk med främmande språk och obegripligt tal, utan till Israels hus, inte till många folk med främmande språk och obegripligt tal som du inte förstår. Om jag sände dig till sådana skulle de lyssna på dig`."

 

2/ Tala till folk även om ingen lyssnar så de förstår.

"Men Israels hus vill inte lyssna på dig, ty de vill inte lyssna på mig. Hela Israels hus har hårda pannor och förhärdade hjärtan. Se, jag gör ditt ansikte hårt som deras ansikten och din panna hård som deras pannor."

 

3/ Det behövs en hård panna - men samtidigt ett mjukt hjärta. 

"Jag gör din panna hård som diamant, hårdare än flinta. Frukta inte för dem och bli inte förskräckt, ty de är ett upproriskt släkte."

 

4/ Tala själv in det Gud säger o ge det sen vidare till ditt nätverk.

"Och han sade till mig: ´Du människobarn, allt vad jag talar till dig skall du ta till ditt hjärta och höra med dina öron. till dina landsmän i fångenskapen och säg till dem: Så säger Herren, Herren - vare sig de lyssnar eller inte."

                                                

                                                *** 

                        KRISTEN TRO & JUDISK KUNSKAP

                                                ***

 

INTRESSE PÅ SPARLÅGA 

Inte alla är intresserade av vad Gud säger, utan är sig själva nog o kan så vara både loja, hårda o tröga på den punkten. Man resonerar pragmatiskt o det man inte kan ändra släpper man. Det är så nu o det har alltid varit dilemmat som Gud haft med sitt folk, detta eftersom en kärleksrelation bygger på en helt fri vilja. Men det ofta rätt så hårda andliga klimatet i många sammanhang, gör att Gud då även behöver använder sina murbräckor o stämjärn för att nå folk. Men inte för att slå på folk, utan för att knäcka sönder deras hårda tjocka utanpåliggande o yttre skal o som legat över deras inre kärna.

 

DET STORA DILEMMAT

Tröghet att lyssna på Gud kan givetvis gälla alla grupper av människor o så givetvis även både judar som kristna. Men det finns ett annant dilemma här. Låt mig tydliggöra saken. Kristen tro försöker mena sig bygga på judisk tro. Jesus var jude - Jesus kom för att nå Israel med ett budskap etc. För att få historicitet gör därefter den senare utvecklade grekisk-romerska kristna rörelsen den judiska tron till en bas för sin nya tro (som senare uttrycks i skriven form via NT), samtidigt som man "underkänner" den som förlegad, genom att kalla den hebreiska Bibeln för "GT".

 

UTGÅNGSPUNKTEN AVGÖR 

Problemet i hela processen blir att de som då antingen utgår från en kristen tro, eller alternativt en judisk tro, som bas för sökandet i vad som är ens "rötter", ofta inte inser att dessa två "rotsystem" faktiskt inte går att förena. De är för evigt diametralt oförenliga, även om kristna påstår något annat. Man kan inte vara en sann jude o följa Torah, Guds ord o samtidigt tillbe en människa. Gud är ingen människa, så han kan i den judiska tron aldrig ha blivit en människa heller. Därmed är den saken utagerad.

 

ROLLEN SOM MESSIAS

Den första o tidiga jude-kristna rörelsen uppfattade aldrig Jesus som Gud. Däremot menade de att Gud sänt en apokalyptisk profet (väldigt tydligt hos ex Lukas) o som var den som predikade om det kommande Gudsriket. Jesus talade ofta om messias, men var ibland något tveksam o undvek därför då att tala om sig själv, utan han pratade då istället i tredje person. Vilket alltså även det tyder på att det fanns en inbyggd osäkerhet på om han själv verkligen var Människosonen, även om han ändå gärna identifierade som en messiasgestalt. Dvs att Jesus mer förhoppningsfullt kunde tänka sig i termer av att han var den kung som kanhända skulle införa Guds rike. Men, som vi läser var Jesus vid slutet inne på att ändra i manuset, då han nog till slut insåg att slaget sannolikt skulle komma att vara förlorat. Jesu hjälplösa ord: "Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?" visar snarare att slaget var totalt förlorat, än att det vunnits. I Jesu ögon, inte bara folket o lärjungarna, utan t o m även Gud hade nu övergivit honom. Tyvärr slutade alltså Jesu anspråk på en messiaskarriär i en total katastrof, eftrsom ju Jesus blev dömd o straffad som en upprorsmakare o en fiende till den Romerska makten. Frågan gäller inte om Jesus har funnits som en historisk person. Han bör därför, om inte för något annat, få en eloge för att han ändå försökte iklä sig rollen som Israels befriare o kung. Men att han skulle ha varit messias, den saken kan direkt avskrivas från protokollet. Det har vi även Tanach som bevis på.

 

ANTISEMITISMENS RÖTTER

"Hans blod kan komma över oss!" (i evangelierna framställt som helt frammanat av de judiska ledarna). Detta gav självklart antisemitismen bränsle redan i själva NTsom urkund o text. Sen ska vi inte glömma den råaste antisemitism man kan tänka sig; den fortsatta kristna antisemitismen, byggd på de tidiga kyrkofädernas uttalande o skrifter, vilket senare ledde vidare via Luther, Calvin m fl, till Hitler o även dagens tragiska antisemitism.

 

VAD BEVISAR EN TOM GRAV?

Efter Jesu död blev Jesusrörelsens tidiga budskap - att han bevisades vara messias genom att det fanns en tom grav o att flera hade sett honom leva. Därmed såg men en ny möjlighet att uppväcka o fortsätta Jesusstoryn, för med entom grav o folk som sett honom, då hade ju Gud bevisligen uppväckt honom från de döda, eller? Det var när sen den mycket anti-semitiska grek-romerska Kyrkans fäder fortsatte att utveckla synen på vem juden Jesus var, som Jesusgestalten fick en mer o mer grekisk/romersk gudomlig status o till slut t o m ansågs vara Gud.

 

EFTER HOT O VÅLD BYTTE MAN TAKTIK

Så Gamaliels lite mer försiktiga linje slog in, vilket handlade om vilka åtgärder som borde göras med den nya judiska sekten "Den Vägen" (Jesusrörelsen). Gamaliels råd till Stora Rådet enl Apg var då att låta den jude-kristna rörelsen s a s självdö istället för att försöka stoppa den med hot o våld. Innan 200-talets slut dog just därför de rent jude-kristna församlingarna ut genom en stark antisemitisk propaganda. Kyrkan blev romersk. Idag försöker vissa organisationer återuppväcka de första jude-kristna tankarna i en ny slags "messiansk" rörelse. Dessa judisk-kristna är dock inget annat än vanliga evangelika kristna o med exakt samma teologi (undantaget den unitariska delen av den messianska rörelsen bestående av både judar o hedningar). Men oavsett så har den messianska varianten av kristen tro absolut ingenting med originalet i den judiska tron att göra.

 

PRO-ISRAELISKT STÖD

Att sen evangelikala fundamentalister (messianska eller vanliga evangelikala) gör försök att arbeta mot antisemitism som ex att be för Israel, stödja o stötta det judiska folket, kan i sig både vara o verka beundransvärt o fint. Men, den djupare orsaken till detta kan ändå ifrågasättas. Man motiverar sig oftast med att om bara det judiska folket kommer tillbaka till sitt land o om de bara tar emot Jesus, döper sig o blir kristna, så tänker man sig att Jesus också ska komma tillbaka fortare. Detta är tyvärr nog det dolda motivet o som fördärvar möjligheten för ovetande o sårbara ofta sekulariserade judar v g deras egen judiska tro o då de ofta är okunniga om sin egen Tanach, ofta just därför är de som så lätt faller för det "attraktiva" kristna NT budskapet.

 

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...

Jarle | Svar 24.07.2015 19.01

Fariséerna trodde också att man kunde vinna liv genom laggärningar. Ändå blev de dömda av Jesus. De var alltför stolta. Den ödmjuke däremot insåg sin brist/synd

Jonatan 17.12.2015 15.50

Man syndar när man bryter mot lagen, man håller den inte för att bli rättfärdig utan rättfärdig är man när man omvänder sig och slutar att bryta mot lagen.

Ulf 31.07.2015 16.25

Ps 49:8-9 bekräftar att ingen kan dö för ngn annan, dvs att en ställföreträdande död inte kan sona ngn annans synd. NT anti-porträtten av fariséerna är styrda.

Ulf 31.07.2015 16.16

Ödmjukhet inför medveten synd, har inget med att man då bör tro på Jesus att göra. Omvändelse till Gud har alltid varit vägen till förlåtelse för medveten synd.

Ulf 31.07.2015 10.53

Herodes satte Saducceer att överse prästtjänsten. De var politiska medlare för Rom, men dog ut. Jesus bekräftar att Fariséer lärde ut Mose Lag o de överleve.

Jarle 24.07.2015 19.13

För sin broder kan ingen betala en lösen psalm 49:8-9. Sin egen synd måste han dö för inte för andras. En syndfri har däremot ingen skuld och kan därför betala

Jarle 24.07.2015 19.08

Lagen tjänade sitt syfte som en uppfostrare till Jesus Gal . 3:24. Jag har kommit för att kalla syndare inte rättfärdiga Matt 2:17 (OBS ej Paulus)

Jarle | Svar 24.07.2015 09.19

Jag är inte van vid att "twittra" ut komplicerade sanningar. Om man bara hade mer plats skulle man kunna lägga ut texten. utav äpplet återstår bara kärnorna!:)

Ulf 24.07.2015 10.44

Förstår. Det är jag som ska ge "uppsatsen", men som sen andra kan "kommentera". Dessutom är det också nyttigt att lära sig vara enkelt kärnfull. =o)

Jarle | Svar 24.07.2015 09.14

"OM" du håller alla mina bud!? Lagen uppenbarade synd. ingen människa kan hålla Guds lag på ett rätt och fullkomligt sätt. Alla dog, även de rättfärdiga Rom3:20

Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

31.05 | 12:53

Beskrivningen är personligt och ärligt och väcker respekt. Det är viktigt för var och en att stanna upp och analysera sin livsväg och inte fastna i ett hjulspår

...
28.05 | 13:21

Du ref till3 Mos 20:7-8 som bevistext: "Jesus - den levande Torah", men varken Jesus el vi som följer Torah - beskivs här som "levande Torah" el "levande Brev".

...
28.05 | 09:51

Frågan är vem "man" är o som "väntade"? T o m reaktionerna hos N T egna profiler visar snarare att ingen förväntade en "lidande messias" ("tjänaren" är Israel).

...
28.05 | 09:39

Om det handlar om tolkningar" o "judisk mylla" - skulle vilken bok som helst med innehåll fr N T/GT texter - innan, från o efter N T tid - gälla som auktoritet.

...
Du gillar den här sidan