FÖR HÄR ÄR SVARET!

Välkomstord till hemsidan - Lärjungar!
Om du tror vi inte kan veta något om G-d - eller om Hans vilja, - är redan den utgångspunkten - i sig ett svar på frågan. Då är denna sida inte för dig - för du slösar bara bort din tid. Gör då något annat av din stund på jorden. Men är du bara osäker på vad som är rätt info om G-d o Hans vilja - då är du på rätt plats - o kan här ta del av det som lättare kan ge dig svaret.

Den som lyssnar på Gud - blir en smartare lärjunge

FRÅGAN ÄR OM DENNA SIDA ÄR FÖR DIG

 

UTGÅNGSPUNKTEN AVGÖR

Vad är utgångspunkten för vårt lärande - o var hittar vi informationskällorna? D v s - vad har vi för "URKUND" - när vi hämtar vår kunskap? Vad är sen tillräckligt - o vad är en helt onödig o missvisande "överkurs"? Utgår vi från ett senare "tillägg" (eftersom boken var klar), - eller utgår vi från originalet? Detta - avgör ju givetvis vad vi får för uppfattning om boken. Det vi läste från början o utgick ifrån - färgar sedan vår fortsatta läsning - antingen positivt o korrekt eller negativt o missvisande. Det är exakt detta som händer Bibeläsaren - allt beroende på - om denne utgår från G T eller ifrån N T.

 

TANACH & N T

Låt oss resonera om Bibeln. Alla kristna tror att deras första Bibeldel - G T d v s det Gamla Testamentet (för juden enbart Tanach) är G-ds ord. Med det sagt, - är det ju för juden - inte lika självklart att Nya testemantet är G-ds ord. Det betyder också - att det för den kristne inte är möjligt att det kristna N T är G-ds ord - OM INTE också G T är G-ds ord. Korrekt? D v s - Med vändande logik: 

Det är omöjligt att det kristna N T är G-ds ord - OM G T är falskt.

                                                         *

                                                                         

MEN - OM DÅ ORIGINAL KANON TANACH ÄR STÄNGD?

5 Mos 12:32 "Alla de föreskrifter som jag ger er skall ni troget följa. Lägg inte till något och dra inte ifrån något."

 

DÅ ÄR BARA ETT ANNAT O NYTT BUDSKAP - EN TEST

5 Mos 13:1-5 "Om en profet eller drömskådare träder fram hos dig, utlovar ett tecken eller under och vill övertala dig att tjäna andra gudar, som du inte känner, och om detta tecken eller under inträffar, skall du inte lyssna till vad en sådan profet eller drömskådare säger, ty Herren, er Gud, vill sätta er på prov för att se om ni verkligen älskar Herren, er Gud, av hela ert hjärta och med hela er själ. Herren, er Gud, skall ni följa, honom skall ni frukta, hans bud skall ni hålla, honom skall ni lyda, honom skall ni tjäna och hålla er till. Men profeten eller drömskådaren skall dödas, eftersom han manade till trolöshet mot Herren, er Gud, som har fört er ut ur Egypten och befriat er ur slavlägret. Han ville locka dig bort från den väg som Herren, din Gud, har befallt dig att gå. Du skall utrota det onda ur folket."

                                                                  

                                                         D V S ATT ...

 

ALLA BÖCKER I TANACH - SÄGER I GRUND SAMMA SAK

Ingen av de 24 judiska böckerna - lägger fram ett nytt bud från G-d, - eller en ny lära om G-d. Men, - det är vad både N T o den kristna Kyrkan gör. Det är skillnaden. Det finns nämligen inget i G Ts kanon o profetböcker, - eller i de övriga G T skrifterna, - som säger något annat - än vad Torah lär o ger instruktioner om. Därför pekar alla övriga s k "G T" böcker - åt exakt samma håll - nämligen åt Torah (G-ds instruktioner/undervisning) - som G-ds gällande ord.

 

INGET MANDAT

Det finns alltså inget mandat för att ex säga - att den judiska Bibeln, Tanach, är enbart för judar - även om den var skriven av o riktad till judar o därför bara skulle gälla som en bokreligion för Israel (Judendomen brukar kallas en Bokreligion - just p g a Torah o övr Tanach). De som är icke-judar - har mycket att lära av Tanach.

Kyrkans motiv att ge legitimitet åt ett "tillägg" som N T - för att de också ville ha en alldeles egen - ny "kanon" (rättesnöre) - blev därför helt felaktigt. Den kristna Kyrkans N T t o m härmade Moses, med att lägga in ett likadant slutord i N T sista kapitel (men som eg bara vara satt att avrunda Uppenbarelseboken o inte hela N T): ---

 

Upp 22:18-19 "Jag vittnar för var och en som hör profetians ord i denna bok: Om någon tillfogar något skall Gud tillfoga honom de lidanden som det står om i denna bok. Och om någon tar bort något av orden i boken med dessa profetior skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och den heliga staden, som det står om i denna bok."

 

NÄR ÄNDRADE SIG G-D?

Allt liknande tal - visar att man tror att G-d på detta sätt skall ha ändrat sig? Men detta är helt emot Torah - o är falsk profetia. Använd därför Tanach som ett "mätsnöre" eller riktningsmall" - för alla andra påståenden - inklusive påståenden i N T o den senare kristna Kyrkans olika dogmer o även den nuvarande evangelikala läran hos dagens kristna. Då kan du också hela tiden vara på säker grund o få reda på - vad G-d säger om saken.

                                                            *

 

FÖRVARAT & FÖRKLARAT?

En kristen anekdot o som man ofta hör om G T o N T - håller inte måttet. Det kan alltså inte vara så att: ...

 

"N T är i G T förvarat o G T är i N T förklarat" - ... ?

 

Hur läser man en bok?

Man utgår ju alltid från början av den bok man läser o som man vill förstå. Man läser den ifrån dess första sida o sedan läser man sida för sida - allt för att kunna uppfatta författarens tankegång o den story denne ville förmedla. Eller hur?

 

ÄR DÅ DENNA SIDA FÖR DIG?

Ja, om du vill bli en G-ds lärjunge. Men, om du inte ens är villig att försöka läsa den judiska Bibeln (åtminstånde hjälpligt via ex en svensk el engelsk översättning) - o att du börjar med att utgå från den, - då har du inte en chans att komma rätt. Slösa inte med din tid. Då är det mycket bättre - att du direkt stänger ned sidan. Då är denna sida inte för dig. Självklart kan saker hända - som gör att det blir läge att återkomma - o då är du välkommen tillbaka. Tack - så lång!

                                                       ***  

                                             

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...

Jarle | Svar 24.07.2015 19.01

Fariséerna trodde också att man kunde vinna liv genom laggärningar. Ändå blev de dömda av Jesus. De var alltför stolta. Den ödmjuke däremot insåg sin brist/synd

Jonatan 17.12.2015 15.50

Man syndar när man bryter mot lagen, man håller den inte för att bli rättfärdig utan rättfärdig är man när man omvänder sig och slutar att bryta mot lagen.

Ulf 31.07.2015 16.25

Ps 49:8-9 bekräftar att ingen kan dö för ngn annan, dvs att en ställföreträdande död inte kan sona ngn annans synd. NT anti-porträtten av fariséerna är styrda.

Ulf 31.07.2015 16.16

Ödmjukhet inför medveten synd, har inget med att man då bör tro på Jesus att göra. Omvändelse till Gud har alltid varit vägen till förlåtelse för medveten synd.

Ulf 31.07.2015 10.53

Herodes satte Saducceer att överse prästtjänsten. De var politiska medlare för Rom, men dog ut. Jesus bekräftar att Fariséer lärde ut Mose Lag o de överleve.

Jarle 24.07.2015 19.13

För sin broder kan ingen betala en lösen psalm 49:8-9. Sin egen synd måste han dö för inte för andras. En syndfri har däremot ingen skuld och kan därför betala

Jarle 24.07.2015 19.08

Lagen tjänade sitt syfte som en uppfostrare till Jesus Gal . 3:24. Jag har kommit för att kalla syndare inte rättfärdiga Matt 2:17 (OBS ej Paulus)

Jarle | Svar 24.07.2015 09.19

Jag är inte van vid att "twittra" ut komplicerade sanningar. Om man bara hade mer plats skulle man kunna lägga ut texten. utav äpplet återstår bara kärnorna!:)

Ulf 24.07.2015 10.44

Förstår. Det är jag som ska ge "uppsatsen", men som sen andra kan "kommentera". Dessutom är det också nyttigt att lära sig vara enkelt kärnfull. =o)

Jarle | Svar 24.07.2015 09.14

"OM" du håller alla mina bud!? Lagen uppenbarade synd. ingen människa kan hålla Guds lag på ett rätt och fullkomligt sätt. Alla dog, även de rättfärdiga Rom3:20

Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

31.05 | 12:53

Beskrivningen är personligt och ärligt och väcker respekt. Det är viktigt för var och en att stanna upp och analysera sin livsväg och inte fastna i ett hjulspår

...
28.05 | 13:21

Du ref till3 Mos 20:7-8 som bevistext: "Jesus - den levande Torah", men varken Jesus el vi som följer Torah - beskivs här som "levande Torah" el "levande Brev".

...
28.05 | 09:51

Frågan är vem "man" är o som "väntade"? T o m reaktionerna hos N T egna profiler visar snarare att ingen förväntade en "lidande messias" ("tjänaren" är Israel).

...
28.05 | 09:39

Om det handlar om tolkningar" o "judisk mylla" - skulle vilken bok som helst med innehåll fr N T/GT texter - innan, från o efter N T tid - gälla som auktoritet.

...
Du gillar den här sidan