NU KAN DU BESTÄLLA BOKEN "TANACH & N T - DEL 1"

FÖRFATTAREN Ulf Malmström, f 1949. Har två barn och fem barnbarn. Är gift och bor i Uppsala, Sverige. Är teologisk högskoleutbildad. Har arbetat inom säljbranschen. Är nu pensionär. Det finns därför prioriterad tid för studier av Tanach och ett fortsatt skrivande.

DEL 1 AV 6 ÄR KLAR 

 

KONTAKTUPPGIFT

För ett exempel av boken och all övrig kontakt: umalm2017@gmail.com

_______

 

AVGÖRANDE ÅTER-SKIFTE 

Det som en gång fick mig att ge accept åt kristen tro och som jag haft sen 1966, var inte byggt på ett teologiskt argument, som ex. avgjordes av verser om hur N T Jesus var förutsagd i G T; Jesaja 53.

Det tilltalande var det attraktiva i N T budskapet; att Jesu älskade mig, att han dött förmin synd, att jag blev frälst genom hjärtats tro på att G-d uppväckt Jesus och då jag med munnen bekände Herren Jesus; Joh. 3:16, Rom 10:9-10.

Något hade börjat störa mig och som kom att avgöra mitt personliga skifte av N T mot Tanach. Det avgörande var när jag slutligen insåg hur N T författarna medvetet hade ändrat, mixtrat och sedan helt enkelt hade kidnappat judarnas heliga texter. Man hade stulit den dåtida kontexten i Tanach (G T) för att sen få dessa texter att säga något helt annat.

Det som gjorde mig mest chockad var inte att N T hade ett flertal inbördes motsägelser i sina egna texter. Det som kom att avgöra att jag slutligen lämnade N T bakom mig och vågade skifta växel och backa tillbaka bandet till budskapet i Tanach, var att jag upptäckte den intima kärleks relationen med G-d - utan N T.

Processen eskalerade när jag insåg att jag som kristen helt enkelt hade utsatts för lögner och genom N T blivit involverad i en teologisk brottsplats - men inte p g a av kristna pastorer och predikanter - per se, ... för jag insåg att även alla dessa fina själar själva blivit offer för en lögn och utsatts för ett bedrägeri.

_____

 

MOTIVET TILL BOKEN

Judar, kristna och muslimer anser att judarnas Bibel är helig skrift. Tanach; ta = Torah, na = Profeterna, ch = Skrifterna.

Originaltexten i Tanach är på hebreiska. När den senare översattes till grekiska tyckte t o m kyrkofadern Origenes att det grekiska G T fick en riktigt dålig översättning.

Då den kristna Bibelns G T samtidigt blev mer Kristologisk är det fullt legitimt att försvara Tanach och dess hebreiska originaltext.

_____

 

BOKUTGÅVAN

Boken är del 1 i en serie av 6 st kostnadsfria publikationer och är därför inte till försäljning.

Då urklipp och citat ur en bokkontext kan bli missvisande, bör alla utdrag stanna kvar i boken.

Boken är till för privat läsning och den får inte om-tryckas, om-kopieras eller om-publiceras.

Om du upptäcker stavfel eller en komplicerad ordföljd får du gärna ge tips om dina förslag.

 _____

 

OM BOKPROJEKTET

För dig som inte känner mig vill jag förklara anledningen till varför jag skrev boken.

Vid nya upptäckter skriver jag ofta ned fakta för att lättare kunna fundera mer på det jag har på pränt. Om det medför hur pusselbitar faller på plats och att frågor får sina svar är det värt jobbet.

För en sund syn på saker och ting och som i sin tur även ger mig en bra och välbehövd baskunskap och bildning tycker jag om att få studera mer än att bara läsa.

Jag började för egen del att skriva ned allt vad jag trodde på och varför jag trodde på det sättet. Så har då tiden kommit för att öppet exponera dessa mina upptäckter.

2012 skapade jag hemsidan www.larjungar.se om hur tron kan komma att se ut för de kommande 20 åren.

Men 2013 upptäckte jag till min förvåning hur N T författare hade använt sina G T referat. Detta gjorde att jag beslutade mig för att undersöka saken närmare.

Det är svårt att lita på N T när det görs så många fantastiska anspråk på G T, just för att dessa inte tolkas utifrån sin egen kontext.

Nyckeln till en vettig tolkning av Tanach texter är att de bör kunna förstås utifrån sitt eget textsammanhang.

Min resa har gett mig ett starkt förtroende för Tanach och med detta en trovärdig bild av Bibelns G-d. Hoppas att även du får göra samma resa efter att du läst boken.

                                                        ***                                 

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

31.01 | 15:48

Talmud är alltför komplex för gemene man att studera på egen hand. Den studeras under en rabbi och är till för de som är judar eller har konverterat till judar.

...
30.01 | 04:10

Ja! Om jag ska välja att tro på en enda individs uppenbarelse (Paulus) - eller på vittnesbördet av en hel nation (Moses/ G-d) - väljer jag givet det sistnämnda.

...
18.01 | 15:55

Miguel, - juden är trygg i Torah och litar på att de ÄR ett ljus i världen. De behöver inte missionera i världen. Vi däremot behöver juden - Läs! Sakarja 8:23.

...
30.09 | 12:12

Helt korrekt, Jonte! "Ingenting som är sant i N T är nytt - o ingenting som är nytt i N T är sant."

...
Du gillar den här sidan